De Eilanden

1_buroharro_oevers-meinerseiland
De zuidelijke Rijnoevers worden eindelijk weer toegankelijk én interessant voor de Arnhemmer: hier de grotendeels beboste Rijnoever van Meinerseiland, met op de achtergrond het paviljoen van Museum Arnhem dat hier mogelijk zijn nieuwe plek krijgt.

De Eilanden is een visie op de landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied Stadsblokken-Meinerswijk. Een visie die vertrekt vanuit bewondering voor het unieke karakter van dit rivierenlandschap in het geografisch midden van de stad.
De Eilanden is een initiatief van de belangrijkste particuliere grondeigenaar in Stadsblokken-Meinerswijk.

2_buroharro_plan-eilanden
Plankaart van De Eilanden 2.0, gebaseerd op de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk van de gemeente Arnhem. Ontwerp: Buro Harro, Arnhem

Anders dan in het verleden gaat het niet om een grootschalige herinrichting of aanpassing van het gebied. De Eilanden gaat juist heel nauwkeurig en respectvol om met de vele kwaliteiten die het gebied al heeft. Daarnaast wordt een aantal verbeteringen en veranderingen voorgesteld voor twee ‘zwakke plekken’ in het gebied; Stadsblokken en het fabrieksterrein Meinerswijk.

Het plan laat het overgrote deel van het gebied ongemoeid. Een belangrijk element van De Eilanden is dat de gemeente de regie krijgt over vrijwel alle grond in het gebied, waardoor de plannen voor ontwikkeling van polder Meinerswijk tot ‘wilde achtertuin van Arnhem’ in hun geheel kunnen worden gerealiseerd. Nieuwe activiteiten worden geconcentreerd op twee ‘stadseilanden’: het huidige fabrieksterrein Meinerswijk (‘Meinerseiland’) en Stadsblokken

Het plan is ontwikkeld binnen de context van de ‘Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk’ die de gemeenteraad van Arnhem in 2012 heeft vastgesteld. Op onderdelen worden er andere keuzes gemaakt, die op deze website uitvoerig worden toegelicht.

Volgend onderwerp: Aanleiding en achtergrond.