Gerrit Breeman: ‘Stadsblokken- Meinerswijk kan en moet meer betekenis krijgen’

Gerrit Breeman, directeur Volkshuisvesting

Stadsblokken- Meinerswijk is een gebied dat een enorme betekenis voor Arnhem en móet hebben, is de overtuiging van Gerrit Breeman, directeur van Stichting Volkshuisvesting  ‘Een prachtig gebied, in het hart van de stad, dat  nu echter nauwelijks wordt gebruikt. Ik ben er van overtuigd dat het veel meer waarde kan hebben voor de inwoners van Arnhem. Maar dan moeten er wel activiteiten toegevoegd worden om mensen te verleiden er heen te gaan. Er moet wel iets te doen zijn.’

Kwaliteit leefomgeving
‘Het moet natuurlijk vooral een groen gebied blijven, maar ik ben wel voor groen dat ook echt gebruikt wordt. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk dat door dit plan er ook betere en doorgaande fiets- en wandelpaden komen. Maar ook andere recreatieve en culturele activiteiten zijn welkom’, aldus Gerrit Breeman. ‘Kijk bijvoorbeeld voorbeeld naar de ontwikkeling van Park Presikhaaf; dat wordt door de toevoeging van nieuwe activiteiten en voorzieningen – zoals het Theehuis – de laatste jaren ook veel intensiever gebruikt, terwijl het toch ook zijn rustige en groene karakter heeft weten te behouden. Zo’n aantrekkelijk en goed toegankelijk parkgebied is van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom vind ik het ook een goed voorstel om de Kop van Stadsblokken niet alleen als festivalterrein te gebruiken, maar ook als recreatief parkgebied waar onze huurders in Malburgen veel plezier aan kunnen beleven.’

Goed in balans
De voornaamste kwaliteit van het plan De Eilanden is volgens Breeman, dat het voorstelt het gebied breed te gaan gebruiken: zowel voor natuur en rust als voor recreatie, cultuur, horeca, watersport en wonen. ‘Die elementen zijn wat mij betreft goed in balans. Vorige plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk legden te eenzijdig de nadruk op bijvoorbeeld de woonfunctie. Dit plan past veel beter bij de Arnhemse schaal en bij de behoeften van de stad.’

Bijzonder woongebied
Het plan om het bedrijventerrein Meinerswijk om te vormen tot een wooneiland noemt hij een fraaie oplossing. ‘Dat kan een heel bijzonder woongebied worden; niet met standaard-woningen, maar met bijzondere bebouwing die helemaal past bij de omgeving. Ik realiseer me heel goed dat daar geen ruimte zal zijn voor sociale woningbouw, maar dat is niet erg. Arnhem heeft óók behoefte aan een woningaanbod voor mensen met hogere inkomens.’

Lang genoeg gepraat
‘Wat ook sterk is dat er volop gebruik wordt gemaakt van bestaande activiteiten en elementen in het gebied. Het is bijvoorbeeld goed dat de huidige ligplaatsen voor woonboten er gewoon blijven en dat er een prominente plaats is ingeruimd voor watersport. Dat geeft afwisseling, dat maakt zo’n gebied een beetje spannend.
De Eilanden schetst in mijn ogen een goede, realistische en evenwichtige visie op het gebied. Ik hoop dat dit initiatief wordt opgepakt en uitgevoerd, want we hebben nu al lang genoeg gepraat over de potenties van Stadsblokken – Meinerswijk. Het wordt tijd dat er wat gebeurt in dit hart van de stad.’