Erik Jan van Hamersveld: ‘Prachtig en veilig vaarwater voor onze jeugd’

Eric Jan van Hamersveld, Arnhemse watersportverenigingen

De watersportverenigingen in Arnhem en Oosterbeek, verenigd in ‘De Vijf’, zien in het plan De Eilanden een prima basis voor de uitbreiding van de watersportvoorzieningen. Vooral de uitbreiding van de Plas van Bruil  kan een prachtig – en vooral: veilig – vaarwater opleveren voor de vele jeugdopleidingen en – activiteiten.

Dat zegt Eric Jan van Hamersveld, woordvoerder van de vijf Arnhemse en Oosterbeekse watersportverenigingen (Zeil- en roeivereniging Jason, WSV Peter Hensen, Zeekadettenkorps Willem Ruijs, waterscouting Miguel Pro en scoutinggroep de Geuzen) die zich al jaren inspannen voor verbetering van de watersportmogelijkheden in en rond Arnhem.

Niet veilig
‘Arnhem lijkt op het eerste gezicht niet een echte watersportstad, maar onze verenigingen hebben toch ruim 1.600 actieve leden’, zegt Van Hamersveld.  ‘Het belangrijkste probleem waar de watersport mee worstelt, is dat de Rijn is verworden tot een snelweg. Vroeger moest de beroepsvaart snelheid minderen wanneer ze pleziervaartcentra passeerde. Dat is nu niet meer zo en door de enorme hekgolven die de passerende schepen veroorzaken kunnen onze ( jonge) zeilers en roeiers de Rijn eigenlijk niet meer veilig gebruiken.’

Prachtig zeilwater
In het plan De Eilanden wordt de huidige Plas van Bruil naar beide zijden doorgetrokken tot aan de Rijn, met in ieder geval aan de westkant een open verbinding naar de rivier. Daardoor ontstaat een waterpartij met een totale lengte van 1,2 kilometer. ‘Een prachtig, veilig zeilwater voor de jeugd, maar zeker ook voor volwassen zeilers, surfers en roeiers. Het is ook een goed idee om de pleziervaart op deze plas te beperken tot ongemotoriseerde schepen. Dat komt de rust en de veiligheid nog meer ten goede’, oordeelt Van Hamersveld.

Verantwoord gebruik
Niet alle wensen van de watersportverenigingen worden met dit plan vervuld. ‘We zouden ook graag de beschikking hebben over een lange, rechte wedstrijdroeibaan, maar ik zie ook wel dat dit in dit gebied niet makkelijk is te realiseren. Maar voor het overige vind ik het een geweldig plan; een uitstekende kans voor de toekomst.’
Hij juicht ook toe dat er in de havens bij Stadsblokken ruimte blijft voor watergebonden activiteiten, zoals de woonboten en het watersportcentrum, waar het aantal ligplaatsen zal worden uitgebreid. ‘In mijn ogen kiest plan De Eilanden voor een verantwoord, multifunctioneel gebruik van Stadsblokken-Meinerswijk waardoor er straks meer mensen van zullen kunnen genieten. Ik heb de afgelopen tijd al veel positieve reacties gekregen en ben ervan overtuigd dat dit een prima basis is om mee verder te gaan.’