Petra Lettink: ‘Meinerswijk leent zich niet voor een nieuwbouwwijk’

Petra Lettink, bewoonster Stadsblokken-Meinerswijk

Hoewel ze zeker een heel aantal positieve punten ziet in plan De Eilanden, blijft bewoonster Petra Lettink toch kritisch over de ontwikkelingen in haar directe woonomgeving. ‘Dit is een heel bijzonder woongebied, kleinschalig en historisch gegroeid. We willen echt geen hek om Meinerswijk zetten, maar als hier een soort nieuwbouwwijk zou komen, dan gaat dat ten koste van de unieke sfeer en het woonklimaat in dit gebied.’

Petra Lettink volgt namens het Bewonersplatform Stadsblokken-Meinerswijk al jaren de ontwikkelingen rondom dit gebied. Op persoonlijke titel nam ze deel aan de adviesgroep die plan De Eilanden begeleidde om zo het belang van de bewoners in te brengen.

Niet veel veranderen
‘Laat het vooral duidelijk zijn dat als het aan de bewoners ligt hier niet veel hoeft te veranderen. Het is hier nu fantastisch om te wonen: rust, de  vrijheid, het agrarisch karakter, de kleinschaligheid, de natuur’, zegt ze.
‘Natuurlijk zijn er ook verbeteringen mogelijk. Sinds de woonboten uit de ASM-haven zijn verdwenen is de sociale veiligheid op Stadsblokken verslechterd. En het zou ook goed zijn als de toegankelijkheid van het gebied wordt verbeterd zodat er meer mensen gebruik van zouden kunnen maken en van al dit fraais kunnen genieten. Wat meer bewoning is volgens mij ook wel mogelijk, maar dan zijn de aard en de schaal van de bebouwing wel heel erg van belang’, aldus Petra Lettink.

Impact
Ze vertelt uitgebreid en enthousiast over de bijzondere sfeer in het gebied. ‘Er wonen hier zo’n zeventig huishoudens; allemaal eigenheimers die erg gesteld zijn op hun vrijheid. Het is volgens mij niet zo dat de bewoners dit gebied exclusief voor zichzelf opeisen. We willen er echt geen hek omheen zetten, maar als hier in één klap het aantal huishoudens bijvoorbeeld zou verdubbelen, dan heeft dat wel een enorme impact op onze woonomgeving.’

Woonbebouwing
Ze vindt de voorgestelde transformatie van het bedrijventerrein naar een wooneiland op zich een goede gedachte. ‘Als de bebouwing daar inderdaad tenminste zo mooi en open wordt als nu is geschetst. Maar dat vind ik altijd het risico met woonbebouwing: in de praktijk pakt dat vaak een stuk minder positief uit. Het plan De Eilanden stelt veel nieuwe en leuke voorzieningen voor – het pontje over de Rijn, de culturele activiteiten rond de ASM-haven enzovoort – maar die kosten natuurlijk ook allemaal geld. En het enige dat echt geld oplevert zijn woningen, dus voor je het weet zijn er weer meer woningen nodig.’

Creatiever
Zonder meer positief is ze over het feit dat De Eilanden het overgrote deel van het gebied ongemoeid laat.  ‘Een stad heeft ook behoefte aan natuur, aan ruimte. Ik ben blij dat dit ook wordt gerespecteerd. Er is hier best enige ruimte voor ontwikkeling. Ik vind het alleen zo jammer dat we daarvoor niks creatievers kunnen verzinnen dan woningen. Als er dan toch in die richting gezocht moet worden, laat het dan organisch ontstaan en hou het kleinschalig, passend bij de huidige, unieke sfeer van dit gebied.’