Jeroen Voskuilen: ‘Groene aspecten zijn tijdig in plan betrokken’

Jeroen Voskuilen, directeur Bezoekerscentrum Sonsbeek

De ‘groene’ organisaties in Arnhem zullen de ontwikkeling van woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk altijd kritisch blijven volgen, maar de huidige plannen voor het gebied geven een evenwichtig uitgangspunt voor zowel het behoud van de groene waarden, als voor de stedelijke ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.

‘Dit is een kans die we moeten pakken’, is het oordeel van Jeroen Voskuilen, directeur van De Molenplaats (voorheen: Bezoekerscentrum Sonsbeek). Vanuit die functie onderhoudt hij veel contacten met uiteenlopende ´groene groepen´ in de stad. Als lid van de Begeleidingsgroep was hij in staat al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van het plan de aandacht te vestigen op de groene waarden van het gebied. `Ik vind het positief dat die groene waarden al vanaf het begin worden meegenomen in plaats van zo´n plan daar achteraf aan te toetsen. In dit proces is ook al snel een ecoloog betrokken, wat ook al aangeeft dat hier serieus naar de groene aspecten is gekeken.´

Meinerswijk blijft
‘Er is in dit gebied behoefte aan behoud van landschap en natuur, zeker in de polder Meinerswijk. Meinerswijk moet Meinerswijk blijven, en daar voorziet dit plan volgens mij ook in. Aan de andere leent het gebied volgens Voskuilen ook aan activiteiten die goed inpasbaar zijn in landschap en natuur. Zeker wanneer deze worden geconcentreerd aan de rand van het gebied, zoals wordt voorgesteld.
‘Sommige delen van het gebied – met name Stadsblokken – zijn nu erg ontoegankelijk en niet prettig om er te verblijven.  Het gebied heeft in potentie een functie voor de hele stad; een heel apart en bijzonder uitloopgebied waar nu nog veel te weinig mensen  gebruik van kunnen maken. Ik zie er fantastische mogelijkheden om er een evenwichtige ontwikkeling tot stand te brengen waarbij natuur en stedelijke cultuur elkaar niet in de weg zitten, maar juist aanvullen. Dat gebeurt precies zo in Park Sonsbeek. Vanuit een deskundige blik is hier een goede visie ontwikkeld die leidraad is voor wat er wel en niet mogelijk is aan ontwikkelingen en activiteiten. ’

Omgevingsvriendelijke woningen
Voskuilen sprak ook mee over de invulling van andere activiteiten, zoals de woningbouw. ‘In het burgerparticipatieproces van een aantal jaren geleden, is er eigenlijk alleen maar over het groen gesproken en was het onderwerp woningbouw taboe. Ik vind het niet meer dan realistisch dat je ook over de bouwmogelijkheden praat. En ik denk dat de concentratie van woningbouw op het nieuwe eiland een heel goed uitgangpunt is. De grote uitdaging is volgens mij om daar heel bijzondere, energiezuinige, omgevingsvriendelijke woningen te realiseren. Misschien moet je daar zelfs geen gasleidingen en riool aanleggen, maar streven naar een compleet zelfvoorzienend eiland. Daar zou Arnhem zich pas echt mee op de kaart zetten.’

Niks doen geen optie
Het grootste voordeel van de aanpak die plan De Eilanden voorstelt, is dat er in één keer een groot en groen gebied in handen komt van de Arnhemse gemeenschap, die daarmee ook de zeggenschap krijgt over wat er daar wel en niet kan gebeuren. Jeroen Voskuilen vergelijkt dat met de ontstaansgeschiedenis van Sonsbeek dat, meer dan een eeuw geleden, ook in één klap eigendom werd van de gemeente, waardoor het zich tot dit waardevol park kon ontwikkelen. Een van de voordelen die de grondoverdracht biedt, is dat er ook een eenduidig ecologisch beheer gevoerd kan worden.
‘Ik ken de opvatting van mensen die zeggen dat je helemaal niets moet doen in Stadsblokken-Meinerswijk, maar ik deel die opvatting niet. Niets doen is geen optie. Niets doen leidt tot stilstand en voegt geen betekenis toe aan het gebied.’