Aanleiding en achtergrond

Over de toekomst van het gebied Stadsblokken-Meinerswijk wordt in Arnhem al jaren gesproken. Eerdere plannen voor grootschalige woningbouw in het gebied zijn door de gemeente afgewezen. In plaats daarvan werd een visie ontwikkeld die vooral uitgaat van het behoud van rust, groen en ruimte.

3_buroharro_eigendomssituatie
Overzicht van de eigendomsverhoudingen in Stadsblokken-Meinerswijk. Het rode gebied is eigendom van particuliere grondbezitters. Het groene gebied is van de gemeente Arnhem of andere overheidsinstanties,

Maar voor de uitvoering van de plannen van de gemeente (de Gebiedsvisie) is wel de medewerking van de particuliere eigenaren van de grond nodig. En meer dan de helft van alle grond is in particulier bezit. Daardoor dreigde er een impasse te ontstaan.
Door het faillissement van de belangrijkste grondeigenaar (Phanos) liggen de kaarten nu heel anders. De curator in dit faillissement en de financier van de gronden hebben nu de zeggenschap. Zij hebben Arnhem het aanbod gedaan om het grootse deel van de grond ‘om niet’ (dus gratis) aan de gemeente over te dragen, wanneer er elders in het gebied ruimte kan worden gevonden voor enige economische waardevermeerdering.

4_buroharro_sonsbeek-en-centrum-op-Stadsblokken-Meinerswijk
Projectie van de oppervlakte van Park Sonsbeek (groen) en het centrum van Arnhem (rood) op de oppervlakte van Stadsblokken-Meinerswijk. Door uitvoering van plan De Eilanden krijgt Arnhem een gebied ter grootte van 2 x de oppervlakte van Park Sonsbeek in handen.

Historische deal
Arnhem zou daarmee een ‘historische deal’ kunnen sluiten en in een keer een landschappelijk gebied erbij krijgen van twee keer de omvang van Park Sonsbeek.
Bovendien ontstaat er, door de grondeigendommen in Stadsblokken-Meinerswijk samen te voegen, daadwerkelijk één aaneengesloten gebied. Daarmee kan echte landschappelijke, ecologische en recreatieve samenhang tot stand worden gebracht. De Gebiedsvisie kan integraal worden uitgevoerd en Meinerswijk wordt definitief geheel eigendom van de stad.

5_buroharro_cadeau-aan-stad
Uitvoering van de Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk wordt mogelijk.

Volgend onderwerp: Kernpunten