Kernpunten

6_buroharro_toegankelijke-oevers
Arnhem krijgt er onder andere vijf kilometer aan openbaar toegankelijke (rivier)oevers (14 ha.) bij, plus 23 ha. nieuwe natuur en 1,5 km. strand en rivierduinen.
 • Géén woningbouw in het bestaande natuurgebied Meinerswijk.
 • Aanpak en transformatie van twee zwakke plekken in het gebied: Stadsblokken en het fabrieksterrein Meinerswijk.
 • Havens op Stadsblokken worden levendige enclaves.
 • Beperkte woningbouw op Stadsblokken die aansluit aan op historisch karakter en zorgt voor ‘ogen’ in het gebied.
 • Fabrieksterrein Meinerswijk wordt natuurlijk rivierduineiland; extra strand, zwem- en vaarwater;  oevers toegankelijk voor iedereen.
 • Publiek programma (onder andere:  dependance museum, bezoekerscentrum Meinerswijk, expohal ) in een aantal bestaande gebouwen.
 • Oude bedrijfspanden op het fabrieksterrein maken plaats voor beperkt aantal hoogwaardige woningen, verscholen in de bosrand.
 • Groene Rijnoevers worden nog groener.
 • Gemeente krijgt gebied in handen ter grootte van 2 x Park Sonsbeek in eigendom.
 • Eén beheer mogelijk in het hele gebied.
 • 23 hectare nieuwe natuur, 1,5 km extra strand en duinen, 5 km toegankelijke oevers (14 ha).
 • Meer ruimte voor de rivier

Conclusie: Plan De Eilanden 2.0 sluit aan op gemeentelijke Gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk, werkt deze uit en maakt deze realiseerbaar.

Volgend onderwerp: Zoeken naar draagvlak.