Stadsblokken: groen en levendig

23_buroharro_havens-stadsblokkenHet tegenover het centrum gelegen ‘Stadsblokken’ mag vanaf de Rijnkade als een bebost eiland ogen, in werkelijkheid is het een grotendeels verhard en een beetje schimmig gebied waar bijna geen Arnhemmer ooit is geweest.

Actief eiland
Met respect voor de havengeschiedenis wordt dit gebied getransformeerd tot een actief eiland met rondom de havens verschillende stedelijke sferen en (watergebonden) programma’s, zoals een jachthaven, horeca, havenachtige bebouwing, een tribunepark met drijvend podium en de historische scheepswerf in de oude ASM-haven.
Nog aanwezige industriële restanten krijgen in de openbare ruimte nieuwe betekenis, zoals een oude scheepsgalerij die getransformeerd wordt tot een havenrestaurant. Daarnaast zijn ook de architectuur van de gebouwen en de sfeer van de openbare ruimte geïnspireerd op de vroegere havenbebouwing. Aan de kop van het eiland ontstaat een spectaculair rivierduinlandschap, met daarin uitgesneden een sportbaan, waar ook festivals georganiseerd kunnen worden.

Volgend onderwerp: de ASM-haven