Woningbouw Stadsblokken

Om de plannen te realiseren zijn opbrengsten nodig die met name uit woningbouw gehaald kunnen worden. Door die twee te combineren – het maken van bijzondere, culturele en recreatieve plekken én het toevoegen van woningen op diezelfde plekken – ontstaat de mogelijkheid dat culturele programma en die aangename openbare ruimte ook écht, veilig en gezellig, te realiseren. Het hele jaar door, ook als het geen zomerdag is en ook ‘s nachts.

38_buroharro_waar-en-waarom

Uitgaan van wat er was
Voor het toevoegen van dat programma (horeca, wonen, werken) willen we refereren aan de wereld zoals die er tot enkele decennia terug was: die van de ASM-haven. Kloeke industriële loodsen die haaks op elkaar rondom de haven stonden, midden in het rivierengebied.

De inrichting van het Stadsblokkenterrein toen de ASM-werf nog actief was (luchtfoto uit 1975).
De inrichting van het Stadsblokkenterrein toen de ASM-werf nog actief was (luchtfoto uit 1975).

Door het opnieuw toevoegen van soortgelijke volumes wordt ook dit deel van de (recente) cultuurhistorie zichtbaar gemaakt (beleefbaar, herkenbaar). Samen met de historische scheepswerf, de galerij, de scheepshelling en drijvende elementen – zoals een zwemboot (drijvend zwembad) – keert op een nieuwe manier iets van het ASM-verleden terug.

Levendige openbare ruimte – ‘ogen’ in het gebied.
27_buroharro_asm-boulevardDoor hun architectuur, de inrichting van de buitenruimte en de manier waarop die bebouwing daar in ingepast, wordt het karakter van een industriële haven tot leven gewekt. Het omsloten karakter van een amfitheater aan de Rijn wordt door de bebouwing versterkt. Bewoning zorgt voor ogen in het gebied en daarmee een levendige, veilige openbare ruimte.
In dit beeld links de oude scheepshelling die met behoud van bomen wat opgeruimd en bruikbaar gemaakt is als tribunepark. Bebouwing en boulevard liggen op het ook nu verharde hoge deel van het schiereiland. Door parkeren onder de vloer te brengen is de openbare ruimte voor de mens en staat bebouwing nog veiliger hoog. Vervuiling in de ondergrond wordt door deze nieuwe laag afgedekt.

impressie woningbouw Stadsblokken
Woningbouw op Stadsblokken beperkt zich tot de delen die vroeger ook (industrieel) bebouwd waren. De ‘footprint’ wordt kleiner dan in het verleden het geval was.

Historische situatie als inspiratie
Er zijn verschillende typen loodsen, oude kathedraal-achtige gebouwen tot rechthoekige blokken. Voor verschillende types is onderzocht hoe wonen, werken en parkeren hierin een plek zouden kunnen krijgen.
Het zijn studies, geen definitieve ontwerpen, maar ze geven wel een indruk van de volumes die voor het gebied passend zijn, de bruikbaarheid en grootte ervan en de sfeer die dat kan opleveren.

Geen ‘dooie plint’

40_buroharro_doorsnede_publiek-prive
Ontwerpprincipes: de openbare ruimte loopt tot aan de bebouwing, parkeren onder maaiveld en ‘actieve plinten’.

De gebouwen staan koud op het maaiveld. De openbare ruimte loopt tot aan het gebouw. Maar door de 1e woonlaag iets op te tillen ten opzichte van het maaiveld en als buitenruimten perrons toe te voegen (naar binnen of buiten geschoven, zoals industriële gebouwen vaak hebben) ontstaan heel prettige buitenruimtes; een soort veranda’s.
Dat is prettig voor de gebruikers van de openbare ruimte omdat er levendigheid is, ogen op straat, zonder dat je het gevoel hebt dat je in de tuin van die mensen staat. En het is ook prettig voor de bewoners omdat het een levendige buitenruimte oplevert waar wat te zien is, zonder dat je het gevoel hebt dat de mensen binnen in je huis staan.

Veel oudere woningen in Arnhem-Noord hebben zo’n opgetilde vloer, het geeft een ideale combinatie van woongenot en levendige openbare ruimte. 75 – 120 cm is voor een prettige afstand. Hoger echt niet, dan krijg je juist een ‘dooie plint’ waar niemand woont en de openbare ruimte niet meer van iedereen maar juist van niemand wordt (zoals in veel flatwijken het geval).
Tuinen met schuttingen en hagen zijn door deze ingreep als buitenruimte en als tussenruimte tussen openbaar en privé niet nodig, waardoor het gebied niet versnippert. Als er tuinen zijn, dan liggen ze op het dak.

Volgend onderwerp: Fabrieksterrein wordt Meinerseiland.