meinerseiland_uitsnede

Fabrieksterrein wordt Meinerseiland

Het huidige afgesloten fabrieksterrein Meinerswijk maakt de toegang tot de zuidelijke Rijnoevers onmogelijk en staat een gezonde relatie tussen Arnhem en zijn uiterwaardengebied in de weg. Het is in feite een sta in de weg tussen Arnhem en Meinerswijk. Het fabrieksterrein ontneemt de mogelijkheid om aan de oevers van de Rijn te verblijven.

EM-huidig-zicht-vanaf-noord-2
De onnatuurlijke oevers, met de grote fabriek die vanaf de overzijde gezien bijna de Rijn inkukelt en deze de aanblik van een kanaal geeft is een lelijke visuele sta in de weg tussen Noord en Meinerswijk: fysiek, visueel, daarmee ook mentaal.


Meinerseiland
Plan De Eilanden stelt voor om het fabrieksterrein Meinerswijk te transformeren tot een geïsoleerd, maar voor ieder toegankelijk natuurlijk eiland met zowel een publiek programma als een bescheiden aantal woningen.

 

41_buroharro_fabriekseiland-huidig
Huidige situatie.
42_buroharro_meinerseiland-vogelvlucht
Meinerseiland in vogelvlucht (klik om te vergroten).

Nu moeten bezoekers van Meinerswijk bij binnenkomst van het gebied direct linksaf slaan, door de Praets en het heuveltje waarachter Meinerswijk begint. In De Eilanden 2.0 begint Meinerswijk direct bij binnenkomst bij de Praets door het zicht  op bos, water en moerasvegetatie. Je fiets of loopt er ook in een rechte lijn op af: langs de oevers van de Rijn.
De plas van Bruil (die aan de westzijde al doorgetrokken is richting Rijn) wordt met een nieuwe rivierstrang verbonden met de gehuchtjes de Praets en het Heuveltje, waardoor deze ook echt tot het landschapspark gaan behoren. Deze nieuwe strang heeft niet alleen een waterstandsdaling van de Rijn tot gevolg, maar zorgt er ook voor dat er een natuurlijk rivierduineiland ontstaat, met ook hier kilometers extra publieke oevers en eindelijk een echt groot stadsstrand voor Arnhem, waar je tot in de late avonduurtjes in de zon kunt liggen.

43_buroharro_ruimte-voor-de-rivier
Overzicht van Meinerseiland. De nieuwe rivierstrang zorgt zowel voor een betere zonering in het gebied, als voor extra ruimte voor de rivier en meer watersportmogelijkheden.

Nieuwe rivierstrang
De nieuwe strang brengt op heel natuurlijke en mooie manier een zonering aan tussen het dynamische eiland en de rest van Meinerswijk, wat hierdoor luwer blijft zoals de gebiedsvisie dat ook beoogt, al ligt de grens daar nog een stuk verder naar het zuiden. Met het maken van de nieuwe nevengeul concentreert zich die dynamiek heel natuurlijk op het eiland, rond de plas van Bruil en verderop rond de oude steenfabriek Elden, langs de oevers van de Rijn.
De zuidzijde van de geul wordt begrensd door de oude, nauwelijks meer zichtbare en niet meer toegankelijke Sleuteldam, die voeger dijk was en weer in ere wordt hersteld.

Meer ruimte voor de rivier
Door het water uit te graven en de grond op het huidige, hoogwatervrije poldertje van het fabrieksterrein te gooien, ontstaat meer ruimte voor de rivier bij hoog water en ondiep water met moerassige oevers en geleidelijke overgangen naar bos; ecologische kwaliteiten die, hoewel je anders zou verwachten, nu in Meinerswijk erg ontbreken.

Watersport
Het water is het domein van de ongemotoriseerde watersport, kano’s, roeiboten, de scouting. De oevers aan de doorgetrokken plas van Bruil zijn uitgestrekte strandjes op het zuiden naast veilig zwemwater.
Het eiland zelf vormt een attractie: verscholen in het lommer kunnen mooie bestaande gebouwen op het fabrieksterrein worden hergebruikt en onderdak bieden aan publieke functies, zoals een bezoekerscentrum voor het natuurgebied Meinerswijk en een buitenkamer van Museum Arnhem. Een bescheiden aantal exclusieve woningen in de natuur zorgen ook hier voor ogen in het gebied. Een natuurlijk, recreatief eiland dus dat het dynamische deel van Meinerswijk kan vormen.

Volgend onderwerp: Publiek programma.