De natuur loopt bij de woningen op het huidige fabrieksterrein tot aan de woning. Goed te zien is hoe de nieuwe strang op een heel natuurlijke en mooie manier een zonering aanbrengt tussen het dynamische eiland en de rest van Meinerswijk.

Wonen in de bosrand

47_buroharro_wonen-bosrand-meinerseiland
Vrijstaande woonbebouwing trekt zich terug in de hoger gelegen bosrand van Meinerseiland.

Teruggetrokken op de beboste hogere delen van het eiland is een bescheiden aantal exclusieve woningen toegevoegd die als architectonische enclaves midden in de natuur staan. In De Eilanden wordt nu eens niet de natuur, maar de mens geïsoleerd.
De woningen, die ook op dit eiland levendigheid en ogen in het gebied moeten garanderen, zijn niet op de oevers gepositioneerd, maar iets hoger gelegen, in de bosrand. Dat garandeert een prachtig uitzicht over Meinerswijk en Rijn en zorgt er ook voor dat bezoekers de oevers ook echt als openbaar toegankelijk terrein ervaren.
Onopvallend
Door die ligging in de bosrand vallen de woningen ook nauwelijks op.
Op het eiland zal een hierdoor zeer onderscheidend woonmilieu ontstaan, enigszins vergelijkbaar met wonen op de Waddeneilanden. De kavels zijn in vergelijking met andere exclusieve groene woonmilieus (bijv. Oosterbeek) heel klein. De natuur, de publieke ruimte heeft verreweg de overhand. Maar waar heb je een grote tuin voor nodig als dit landschap je achtertuin is?

Natuur tot aan de gevel

De natuur loopt bij de woningen op het huidige fabrieksterrein tot aan de woning. Goed te zien is hoe de nieuwe strang op een heel natuurlijke en mooie manier een zonering aanbrengt tussen het dynamische eiland en de rest van Meinerswijk.
De natuur loopt bij de woningen op het huidige fabrieksterrein tot aan de woning. Goed te zien is hoe de nieuwe strang op een heel natuurlijke en mooie manier een zonering aanbrengt tussen het dynamische eiland en de rest van Meinerswijk.

De woningen en hun eventuele bijgebouwen en buitenruimten zijn vormgegeven als één architectonische eenheid, een kamer, die echt ín de natuur ligt. De natuur loopt tot aan de gevel. De wanden van de kamer zijn de grenzen tussen cultuur en natuur, en die wanden zijn onderdeel van de architectuur.
Gebouwen liggen dus of ‘los’ in de natuur, of hebben een terras als een balkon aan het gebouw vast of vormen een ensemble met elkaar waarbinnen een binnenwereld is (een tuin, binnenplein) die omsloten is door het bebouwingsensemble (zoals een carréhoeve dat ook heeft bijvoorbeeld). Parkeren wordt in die ensembles opgelost.

Publieke bosweg
De woningen kunnen vrij staan of geclusterd zijn in kleine of iets grotere clusters. Een cluster kan ook bestaan uit één woning met bijgebouwen (atelier, schuur etc.). Ook de ensembles zelf liggen weer geclusterd aan zijweggetjes die vanaf de hoofdroute over het hogere deel van het eiland naar de clusters inprikken. Er worden dus geen kavels direct vanaf die centrale weg ontsloten. Geen oprijlanen met witte stenen leeuwen en grote poorten dus, maar een gewoon publieke bosweg met links en rechts mooie doorzichten op de Rijn, de nevengeul of de rest van Meinerswijk.

Vervoer over water

Arnhem 0605- De eerste feestelijke overtocht van voetveer de ASM 1 /EH-dgfoto: 117964
Het voetveer ASM1 vervoerde in 2015 al 9.000 passagiers. Foto: Erik van ’t Hullenaar.

Het belangrijkste vervoermiddel zou de boot moeten zijn. Er moet alles aan gedaan worden om die op veel plekken frequent te laten varen zodat de Rijn echt als ruggengraat van het gebied gaat functioneren. We moeten niet alles optimaal voor de auto willen maken, met name niet voor bezoekers. Deze natuurlijke eilanden in de stad verdienen het om als dusdanig behandeld te worden.
Op een eiland in de natuur betekent ook dat het voor de hand liggend is duurzaamheid zo ver mogelijk door te voeren, op niveau van bouwen, biodiversiteit, energie maar ook vervoer. Per boot of met de brug zit je op steenworp afstand van centraal station en stadscentrum midden in de natuur. Je hebt niet eens een auto nodig dus. De kwaliteit  van ‘afgelegen nabijheid’ zoals de Gebiedsvisie dat zo mooi noemt.

Minder bebouwd oppervlakte
De grote fabriekshallen op het terrein verdwijnen. De totale bebouwde oppervlakte zal minder zijn dan in de bestaande situatie, zoals op onderstaande grafiek is te zien. Ook het verharde oppervlakte van het terrein (incl. wegen e.d.) zal minder groot worden.

39a_Buroharro_infographic-Meinerswijk